Aller au contenu

Bas-relief réel relief pagan magic pentaclen pour protection sorcière montage mural maison chambre autel pièce pt-09 3d-print et cnc

?
Qualité de la création : 0,0/5 (0 votes)
Évaluation des membres sur l’imprimabilité, l'utilité, les détails, etc.
 • 👁 378 vues

Description du modèle 3D

Bas-relief real relief pagan magic pentaclen for Protection witch wall mounting house room altar part pt-09 3d-print and cnc

A pentacle (also spelled and pronounced as pantacle in Thelema, following Aleister Crowley, though that spelling ultimately derived from Éliphas Lévi) is a talisman that is used in magical evocation, and is usually made of parchment, paper, cloth, or metal (although it can be of other materials), upon which a magical design is drawn. Protective symbols may also be included (sometimes on the reverse), a common one being the six-point form of the Seal of Solomon.

Pentacles may be sewn to the chest of one's garment, or may be flat objects that hang from one's neck or are placed flat upon the ground or altar. Pentacles are almost always shaped as disks or flat circles. In the Hermetic Order of the Golden Dawn, though, a pentacle is placed within the triangle of evocation.

Many varieties of pentacle can be found in the grimoire called the Key of Solomon. Pentacles are also used in the neopagan magical religion called Wicca, alongside other magical tools. In the Hermetic Order of the Golden Dawn and Wicca, pentacles symbolize the classical element earth. In the 1909 Rider-Waite-Smith tarot deck (the pentacles of which were designed by Arthur Edward Waite), and subsequent tarot decks that are based upon it, and in Wicca, pentacles prominently incorporate a pentagram in their design. This form of pentacle is formed upon a disk which may be used either upon an altar or as a sacred space of its own.

The middle part can be filled with polyester resin or thick paint to create the perfect look.

Enjoy the observed result.

Bajorrelieve real relieve pagano mágico pentaclen para protección bruja montaje en pared casa habitación altar parte pt-09 impresión 3d y cnc

Un pentáculo (también deletreado y pronunciado como pantáculo en Thelema, siguiendo a Aleister Crowley, aunque esa ortografía derivó en última instancia de Éliphas Lévi) es un talismán que se usa en la evocación mágica, y generalmente está hecho de pergamino, papel, tela o metal (aunque puede ser de otros materiales), sobre el que se dibuja un diseño mágico. También se pueden incluir símbolos protectores (a veces en el reverso), siendo uno común la forma de seis puntos del Sello de Salomón.

Los pantáculos se pueden coser al pecho de la prenda de uno, o pueden ser objetos planos que cuelgan del cuello o se colocan planos sobre el suelo o el altar. Los pentáculos casi siempre tienen forma de discos o círculos planos. En la Orden Hermética de la Golden Dawn, sin embargo, se coloca un pentáculo dentro del triángulo de la evocación.

Se pueden encontrar muchas variedades de pentáculo en el grimorio llamado Llave de Salomón. Los pentáculos también se utilizan en la religión mágica neopagana llamada Wicca, junto con otras herramientas mágicas. En la Orden Hermética de la Golden Dawn y Wicca, los pentáculos simbolizan el elemento clásico tierra. En la baraja de tarot Rider-Waite-Smith de 1909 (cuyos pentáculos fueron diseñados por Arthur Edward Waite), y las posteriores barajas de tarot que se basan en ella, y en la Wicca, los pentáculos incorporan de manera prominente un pentagrama en su diseño. Esta forma de pentáculo se forma sobre un disco que puede usarse sobre un altar o como un espacio sagrado propio.

La parte central se puede rellenar con resina de poliéster o pintura espesa para crear el aspecto perfecto.

Disfrute del resultado observado.

Baixo relevo real pagão magia pentaclen para proteção bruxa montagem na parede da casa altar parte pt-09 impressão em 3D e cnc

Um pentáculo (também soletrado e pronunciado como pantáculo em Thelema, seguindo Aleister Crowley, embora a grafia seja derivada de Éliphas Lévi) é um talismã usado na evocação mágica e geralmente feito de pergaminho, papel, tecido ou metal (embora pode ser de outros materiais), sobre os quais um desenho mágico é desenhado. Símbolos de proteção também podem ser incluídos (às vezes no reverso), sendo um comum a forma de seis pontas do Selo de Salomão.

Os pentáculos podem ser costurados no peito da roupa, ou podem ser objetos planos pendurados no pescoço ou colocados no chão ou altar. Os pentáculos quase sempre têm a forma de discos ou círculos planos. Na Ordem Hermética da Golden Dawn, entretanto, um pentáculo é colocado dentro do triângulo de evocação.

Muitas variedades de pentagrama podem ser encontradas no grimório chamado Chave de Salomão. Pentáculos também são usados ​​na religião mágica neopagã chamada Wicca, junto com outras ferramentas mágicas. Na Ordem Hermética da Golden Dawn e Wicca, os pentáculos simbolizam o elemento clássico terra. No baralho de tarô Rider-Waite-Smith de 1909 (cujos pentáculos foram desenhados por Arthur Edward Waite), e nos baralhos de tarô subsequentes que se baseiam nele, e na Wicca, os pentáculos incorporam um pentagrama de maneira proeminente em seu design. Esta forma de pentáculo é formada sobre um disco que pode ser usado sobre um altar ou como um espaço sagrado próprio.

A parte do meio pode ser preenchida com resina de poliéster ou tinta espessa para criar o visual perfeito.

Aproveite o resultado observado.

Pentaclen draíochta págánach faoisimh fíor-fhaoisimh do Chosaint balla cailleach gléasta seomra altóir cuid pt-09 3d-print agus cnc

Is talisman é pentacle (a litrítear agus a fhuaimnítear mar pantacle i Thelema, ag leanúint Aleister Crowley, cé gur ó Éliphas Lévi an litriú sin sa deireadh) a úsáidtear le haghaidh athlonnú draíochta, agus a dhéantar de ghnáth as pár, páipéar, éadach nó miotal (cé is féidir é a bheith as ábhair eile), ar a dtarraingítear dearadh draíochta. Is féidir siombailí cosanta a áireamh freisin (uaireanta ar a mhalairt), ceann coitianta is ea an fhoirm sé phointe de Shéala Sholaimh.

Féadfar pentacles a bheith fuaite ar bhrollach éadaigh duine, nó d’fhéadfadh gur rudaí cothroma iad a chrochadh ó mhuineál duine nó a chuirtear cothrom ar an talamh nó ar an altóir. Múnlaítear pentacles beagnach i gcónaí mar dhioscaí nó mar chiorcail chomhréidh. In Ord Heirméiteach an Daingin Órga, áfach, cuirtear pentacle laistigh de thriantán an díshealbhaithe.

Is féidir go leor cineálacha pentacle a fháil sa ghruama ar a dtugtar Eochair Sholamón. Úsáidtear Pentacles freisin sa reiligiún draíochta neopagan ar a dtugtar Wicca, in éineacht le huirlisí draíochta eile. In Ord Hermetic an Golden Dawn agus Wicca, siombailíonn pentacles an eilimint chlasaiceach domhain. I ndeic tarot 1909 Rider-Waite-Smith (a dhear Arthur Edward Waite na pentacles), agus deiceanna tarot ina dhiaidh sin atá bunaithe air, agus i Wica, ionchorpraíonn pentacles pentagram go feiceálach ina ndearadh. Cruthaítear an cineál pentacle seo ar dhiosca is féidir a úsáid ar altóir nó mar spás naofa dá cuid féin.

Is féidir an chuid lár a líonadh le roisín poileistear nó péint tiubh chun an cuma foirfe a chruthú.

Bain sult as an toradh breathnaithe.

Bas-léttir raunverulegur léttir heiðinn töfra pentaclen til verndar norn vegg uppsetningu hús herbergi altari hluti PT-09 3D-prent og CNC

Pentacle (einnig stafsett og borið fram sem pantacle í Thelema, í kjölfar Aleister Crowley, þó að stafsetningin sé að lokum fengin frá Éliphas Lévi) er talisman sem er notaður í töfrandi framköllun, og er venjulega úr skinni, pappír, klút eða málmi (þó það getur verið úr öðrum efnum), sem töfrandi hönnun er dregin á. Verndartákn geta einnig verið með (stundum á bakhliðinni), algengt er sex punkta innsigli Salómons.

Sennir geta verið saumaðir á bringu fatnaðarins eða verið flötir hlutir sem hanga um háls manns eða eru lagðir flattir á jörðu eða altari. Pentacles eru næstum alltaf í laginu eins og diskar eða flatir hringir. Í Hermetic Order of the Golden Dawn er þó fimmþykkt sett innan þríhyrnings evocation.

Mörg afbrigði af pentacle er að finna í grimoire sem kallast lykill Salómons. Pentacles eru einnig notaðir í nýaldar töfratrú sem kallast Wicca, ásamt öðrum töfrandi verkfærum. Í Hermetic Order of the Golden Dawn og Wicca tákna fimmþættir klassíska frumefnið jörð. Í 1909 Rider-Waite-Smith tarot þilfari (pentacles voru hannað af Arthur Edward Waite) og síðari tarot þilfar sem eru byggðar á því, og í Wicca, pentacles innihalda áberandi pentagram í hönnun sinni. Þessi fimmta mynd er mynduð á diski sem hægt er að nota annaðhvort á altari eða sem sitt heilagt rými.

Hægt er að fylla miðhlutann með pólýester plastefni eða þykkri málningu til að skapa hið fullkomna útlit.

Njóttu árangursins sem sést.


You can make the product on a 3D printer or cnc machine from plastic, glass, clay, bronze and any materials.
the model can also be made using cnc machine turning wood.Also the model can be executions in castings.
If necessary, I can make injection molds for pouring on a separate order for an agreed payment.

The size is shown in the scetch or drawings.
All real sizes you can see in the photos.
the model is easily scaled to the desired size when using your 3D printing software

Render scene is not included.

Suitable for graphical projects and 3D print or cnc projects.

Everything can be seen in the photo.

the model is easily scaled in any program for printing, etc.

The model can be printed as a 3D model, as well as produced on CNC machines.

Made in solidmade, tested in the manufacture of the master model of the product.

Saving stl & obj files occurs at the average values of polygons. This is usually enough to print a model in a 3D printer,
but it may not be enough when producing a model on a CNC machine. In this case, please contact, it is possible to save files
at high values, but this will give a sharp increase in file size.

This is a fully solid-state version for 3d-print, this is not a scan version.

At the photos you can see the contours of the models on screens with stl or obj files, it is enough
to understand the possibility of printing a model or producing a model by a cnc machine

It is possible to model anyone another model according to your size or drawings and sketches.

ATTENTION! This item is a DIGITAL 3D model (*STL *OBJ file format) for ARTCAM, ASPIRE, CUT3D,Simplify3D, Cura and
anyone software applications for CNC and 3D printers.

The settings for the Cura slicer are shown for example and to understand that the slicer does not produce errors.
To print prototypes, this is usually enough to evaluate the suitability of the model for the intended image. The specific settings
should depend on your printer and the filament used for printing.
Placement of models on the printer table when printing is shown in the photo
the Cura slicer shows a scaled-down model using the slicer itself.
Its files For CNC Routers and 3D printers.

Not a vectric, not a bitmap file, not a G-code. You buy a digital model image file for the manufacture of the product,
and not the product itself as a physical unit of goods made of glass or wood.

All copyrights to these hosted models belong to the author.

Models are placed for manufacture and personal use in any quantity and any color, without selling the produced models.

Non-commercial use only.

Attribution-NonCommercial CC BY-NC

Informations sur le fichier 3D

 • Format du design 3D : 3MF, STL et ZIP Détails du dossier Fermer
  • Bas-relief-pentacle-09-low-3mf.3mf
  • Bas-relief-pentacle-09-low-3mf.zip
  • Bas-relief-pentacle-09-low.stl
  • Bas-relief-pentacle-09-low.zip

  En savoir plus sur les formats

 • Date de publication : 2021/07/25 à 10h56

Copyright

©

Mots-clefs

Créateur

Modeling products and preparing products for production on CNC machines and 3D printing on production printers. Design of private houses, fences, doors, gates, furniture, industrial products of a wide range. I will answer all questions, only consider the possible misunderstanding asso.

Engineering design, the creation of electronic forms for the manufacture of prototypes, models or spare parts for casting aluminum, bronze alloys, resins, plastics and other materials, as well as for cutting, stamping and milling parts on CNC machines taking into account tolerances, fit and conditions processing and grinding of these parts, or printing of parts and products on an industrial 3D printer, including printing with metal mixtures and compositions with different types of application of these compositions on the surface.

The design process follows your drawings, sketches or full-scale details.

A serious approach to design allows you to avoid problems at the stage of manufacturing parts and manufacturing parts from different materials and on different technological equipment. The use of modern software allows you to significantly speed up the process, creating layouts and prototypes of complex structures with a high level of detail. The resulting product is applicable to paperless production technology. Forms and formats of high-quality models of execution can immediately go to the CAM module for further translation into machine codes for CNC and 3D printers.

The obtained forms can be intended both for casting from a different number of fasteners of the form itself, and for manufacturing one-piece casting or part.

The form or model can be issued, including, in the form of STL AMF model ready to manufacture with a sufficient number of accurate polygons.

follow & contact me skype -> ygreknu twitter-> @Dzusto1

donate! if you like my models and you want more models

Page traduite par traduction automatique. Voir la version originale.
Vous rencontrez un souci avec ce design ? Signaler un problème

Meilleures ventes de la catégorie Architecture


Ajouter un commentaire


Vous souhaitez soutenir Cults ?

Vous aimez Cults et vous avez envie de nous aider à continuer l’aventure en toute indépendance ? Sachez que nous sommes une petite équipe de 3 personnes et qu’il est donc très simple de nous soutenir pour maintenir l’activité et créer les futurs développements. Voici 4 solutions accessibles à tous :

 • PUBLICITÉ : Désactivez votre bloqueur de publicité AdBlock et cliquez sur nos bannières publicitaires.

 • AFFILIATION : Réalisez vos achats en ligne en cliquant sur nos liens affiliés ici Amazon ou Aliexpress.

 • DON : Si vous voulez, vous avez la possibilité de nous faire un don via PayPal ici.

 • BOUCHE À OREILLE : Invitez vos amis à venir découvrir le site et les magnifiques fichiers 3D partagés par la communauté !