Ir al contenido

Estes Protox body

Descripción del modelo 3D

Body replacement for Estes Protox

Support de remplacement pour Estes Protox

Parámetros de impresión 3D

Couche : 0.3mm
Buse : 0.5mm
environ 10 minutes

Palabras-clave

Creador

Compartir

Copyright

Creaciones similares


Añadir un comentario