Ir al contenido

taekwon_v

Descripción del modelo 3D

my second creation

Parámetros de impresión 3D

dimension:x 95mm, y 170mm, z 200mm

bild of part:

head

head front : qt1

head rear : qt1

crown:qt 2

pinx4: qt2

body

body up front: qt1

body up rear: qt1

body low front: qt1

body low rear: qt1

arm

handL :qt1

hand R: qt1

arm low x2 : qt2

arm upx2: qt2

pin x4 : qt 2

pin 8 : qt 2

Palabras-clave

Creador

Compartir

Copyright

Creaciones similares


Añadir un comentario