Skip to content

Hi naughty one! So you'd like to have fun with kinky 3D printed models?! You are right ;)

But on Cults, little bunnies have to prove they are grown up enough.

dildo dick duck v23 “Forest root” male female 3d print cnc

?
Creation's quality: 0.0/5 (0 votes)
Evaluation of members on the printability, utility, level of detail, etc.
  • 1.4k views
  • 1 like

3D model description

dildo dick duck v23 “Forest root” male female 3d print cnc

The dildo “Forest root” has a relief body along the entire length with pronounced bumps for greater stimulation.
A pronounced head with an increased diameter will add a feeling of fullness, and a stable base will firmly hold the dildo
on a flat surface. The dildo "Forest root" has a length of 25 cm, a maximum head diameter of 6.4 cm, a trunk diameter of 5.0 cm.
Make a stimulator from elastic silicone or flex neutral to the skin and mucous membrane. Forest root.

Dildo v23 of the correct organic and ergonomic shape for numerous orgasms.
Made for both men and women. It can be used both anally and vaginally.
The pronounced regular shape of the head provides an additional massage of the walls of the vagina,
and embossed protrusions give an extra sensation and pleasure.
The base is made in the form of a stand convenient for mounting. Also the base allows
Use a dildo with convenient and familiar hand movements.
model takes into account internal anatomy for maximum pleasure

The support structure is protected against slipping on the surface. scallops on the top of the penis enhance pleasure.

the model can be used as a gift and it will look good at any desk

Choose a filament of any color and make your sexual dreams beautiful and unique.

Model initially created by solidmade.


gode bite canard v23 «racine de forêt» mâle femelle impression 3d cnc

Le gode «racine de forêt» a un corps en relief sur toute la longueur avec des bosses prononcées pour une plus grande stimulation.
Une tête prononcée avec un diamètre accru ajoutera une sensation de plénitude, et une base stable tiendra fermement le gode
sur une surface plane. Le gode "racine de forêt" a une longueur de 25 cm, un diamètre de tête maximum de 6,4 cm, un diamètre de tronc de 5,0 cm.
Faites un stimulateur en silicone élastique ou flex neutre à la peau et aux muqueuses. Racine de forêt.

Gode ​​v23 de la bonne forme organique et ergonomique pour de nombreux orgasmes.
Conçu pour les hommes et les femmes. Il peut être utilisé à la fois par voie anale et vaginale.
La forme régulière prononcée de la tête offre un massage supplémentaire des parois du vagin,
et les saillies en relief donnent une sensation et un plaisir supplémentaires.
La base est réalisée sous la forme d'un support pratique pour le montage. La base permet également
Utilisez un gode avec des mouvements de main pratiques et familiers.
le modèle prend en compte l'anatomie interne pour un maximum de plaisir

La structure de support est protégée contre le glissement en surface. les pétoncles sur le dessus du pénis améliorent le plaisir.

le modèle peut être utilisé comme cadeau et il aura fière allure sur n'importe quel bureau

Choisissez un filament de n'importe quelle couleur et rendez vos rêves sexuels beaux et uniques.

Modèle initialement créé par solidmade.

dildo dick duck v23 "waldwurzel" männlich weiblich 3d print cnc

Der Dildo „Waldwurzel“ hat über die gesamte Länge einen Reliefkörper mit ausgeprägten Beulen für eine stärkere Stimulation.
Ein ausgeprägter Kopf mit einem vergrößerten Durchmesser fügt ein Gefühl der Fülle hinzu, und eine stabile Basis hält den Dildo fest
auf einer ebenen Fläche. Der Dildo "Waldwurzel" hat eine Länge von 25 cm, einen maximalen Kopfdurchmesser von 6,4 cm, einen Stammdurchmesser von 5,0 cm.
Machen Sie einen Stimulator aus elastischem Silikon oder biegen Sie neutral zu Haut und Schleimhaut. Waldwurzel.

Dildo v23 in der richtigen organischen und ergonomischen Form für zahlreiche Orgasmen.
Gemacht für Männer und Frauen. Es kann sowohl anal als auch vaginal angewendet werden.
Die ausgeprägte regelmäßige Form des Kopfes bietet eine zusätzliche Massage der Wände der Vagina,
und geprägte Vorsprünge geben eine zusätzliche Sensation und Freude.
Die Basis ist in Form eines Standfußes ausgeführt, der für die Montage geeignet ist. Auch die Basis erlaubt
Verwenden Sie einen Dildo mit praktischen und vertrauten Handbewegungen.
Modell berücksichtigt die innere Anatomie für maximale Freude

Die Tragstruktur ist gegen Verrutschen auf der Oberfläche geschützt. Muscheln auf der Oberseite des Penis steigern das Vergnügen.

Das Modell kann als Geschenk verwendet werden und sieht auf jedem Schreibtisch gut aus

Wählen Sie ein Filament jeder Farbe und machen Sie Ihre sexuellen Träume schön und einzigartig.

Modell ursprünglich erstellt von solidmade.

dildo dick duck v23 "Forest root" hombre mujer impresión 3d cnc

El consolador "Forest root" tiene un cuerpo de alivio a lo largo de toda la longitud con protuberancias pronunciadas para una mayor estimulación.
Una cabeza pronunciada con un diámetro aumentado agregará una sensación de plenitud, y una base estable sujetará firmemente el consolador.
en una superficie plana El consolador "Forest root" tiene una longitud de 25 cm, un diámetro máximo de cabeza de 6.4 cm, un diámetro de tronco de 5.0 cm.
Haga un estimulador de silicona elástica o flexione neutral para la piel y la membrana mucosa. Raíz del bosque

Consolador v23 de la forma orgánica y ergonómica correcta para numerosos orgasmos.
Hecho para hombres y mujeres. Se puede usar tanto por vía anal como vaginal.
La forma regular pronunciada de la cabeza proporciona un masaje adicional de las paredes de la vagina,
y las protuberancias en relieve brindan una sensación y placer extra.
La base está hecha en forma de un soporte conveniente para el montaje. También la base permite
Use un consolador con movimientos de mano convenientes y familiares.
modelo tiene en cuenta la anatomía interna para el máximo placer

La estructura de soporte está protegida contra deslizamientos en la superficie. vieiras en la parte superior del pene mejoran el placer.

el modelo se puede usar como regalo y se verá bien en cualquier escritorio

Elija un filamento de cualquier color y haga que sus sueños sexuales sean hermosos y únicos.

Modelo creado inicialmente por solidmade.

dildo dick duck v23 “Forest root” manlig kvinnlig 3d-tryck cnc

Dildoen "Skogrot" har en lättnadskropp längs hela längden med uttalade bulor för större stimulering.
Ett uttalat huvud med ökad diameter ger en känsla av fullhet, och en stabil bas kommer att hålla dildon fast
på en plan yta. Dildon "Forest root" har en längd på 25 cm, en maximal huvuddiameter på 6,4 cm, en stammdiameter på 5,0 cm.
Gör en stimulator från elastisk silikon eller flex neutral till huden och slemhinnan. Skogrot.

Dildo v23 med rätt organisk och ergonomisk form för många orgasmer.
Tillverkad för både män och kvinnor. Det kan användas både analt och vaginalt.
Den uttalade regelbundna formen på huvudet ger en extra massage av väggarna i slidan,
och präglade utskjutningar ger en extra känsla och glädje.
Basen är gjord i form av ett stativ som är bekvämt att montera. Också basen tillåter
Använd en dildo med bekväma och bekanta handrörelser.
modellen tar hänsyn till intern anatomi för maximal njutning

Stödstrukturen är skyddad mot att glida på ytan. kammusslor på toppen av penis öka njutningen.

modellen kan användas som present och den kommer att se bra ut på alla skrivbord

Välj ett glödtråd i vilken färg som helst och gör dina sexuella drömmar vackra och unika.

Modell skapades ursprungligen av solidmade.

dildo dick duck v23 “Metsäjuuri” urospuolinen naaraspuolinen 3D-tulostin cnc

Dildolla ”Metsäjuuri” on koko pituudeltaan lievityskappale, jossa on selkeät kolhut stimulointia varten.
Korostettu pää, jolla on suurempi halkaisija, lisää täyteyden tunnetta, ja vakaa pohja pitää tiukasti dildoa
tasaiselle pinnalle. "Metsäjuuren" dildon pituus on 25 cm, pään enimmäishalkaisija 6,4 cm, rungon halkaisija 5,0 cm.
Tee stimulaattori joustavasta silikonista tai flex-neutraalista iholle ja limakalvolle. Metsäjuuri.

Oikean orgaanisen ja ergonomisen muodon Dildo v23 lukuisille orgasmeille.
Valmistettu sekä miehille että naisille. Sitä voidaan käyttää sekä anaalisesti että vaginaalisesti.
Pään selkeä säännöllinen muoto tarjoaa emättimen seinämien lisähieronnan,
ja kohokuvioidut ulkonemat antavat ylimääräisen sensaation ja nautinnon.
Pohja on valmistettu jalustan muodossa, joka on helppo asentaa. Myös pohja sallii
Käytä dildoa kätevällä ja tutulla kädenliikkeellä.
malli ottaa huomioon sisäisen anatomian maksimaalisen nautinnon saamiseksi

Tukirakenne on suojattu liukumiselta pinnalle. peniskammot peniksen päällä lisäävät nautintoa.

malli voidaan käyttää lahjaksi ja se näyttää hyvältä missä tahansa pöydässä

Valitse minkä värin hehkulanka ja tee seksuaaliset unelmasi kauniiksi ja ainutlaatuisiksi.

Malli alun perin luonut solidmade.


You can make the product on a 3D printer or cnc machine from plastic, glass, steel, clay and any materials.
the model can also be made using cnc machine turning wood.Also the model can be executions in castings.
If necessary, I can make injection molds for pouring on a separate order for an agreed payment.

The size is shown in the scetch or drawings.
the model is easily scaled to the desired size when using your 3D printing software

Render scene is not included.

Suitable for graphical projects and 3D print or cnc projects.

Everything can be seen in the photo.

the model is easily scaled in any program for printing, etc.

The model can be printed as a 3D model, as well as produced on CNC machines.

Made in solidmade, tested in the manufacture of the master model of the product.

Saving stl & obj files occurs at the average values of polygons. This is usually enough to print a model in a 3D printer,
but it may not be enough when producing a model on a CNC machine. In this case, please contact, it is possible to save files
at high values, but this will give a sharp increase in file size.

This is a fully solid-state version for 3d-print, this is not a scan version.

At the photos you can see the contours of the models on screens with stl or obj files, it is enough
to understand the possibility of printing a model or producing a model by a cnc machine

It is possible to model anyone another model according to your size or drawings and sketches.

ATTENTION! This item is a DIGITAL 3D model (*STL *OBJ file format) for ARTCAM, ASPIRE, CUT3D,Simplify3D, Cura and
anyone software applications for CNC and 3D printers.

The settings for the Cura slicer are shown for example and to understand that the slicer does not produce errors.
To print prototypes, this is usually enough to evaluate the suitability of the model for the intended image. The specific settings
should depend on your printer and the filament used for printing.

Its files For CNC Routers and 3D printers.

Not a vectric, not a bitmap file, not a G-code. You buy a digital model image file for the manufacture of the product,
and not the product itself as a physical unit of goods made of glass or wood.

All copyrights to these hosted models belong to the author.

Models are placed for manufacture and personal use in any quantity and any color, without selling the produced models.

Non-commercial use only.
Attribution-NonCommercial CC BY-NC

  • 3D file format: OBJ, STL, and ZIP
  • Last update: 2021/04/06 at 16:33
  • Publication date: 2020/01/19 at 01:19

Copyright

©

Tags

Creator

Modeling products and preparing products for production on CNC machines and 3D printing on production printers. Design of private houses, fences, doors, gates, furniture, industrial products of a wide range. I will answer all questions, only consider the possible misunderstanding asso.

Engineering design, the creation of electronic forms for the manufacture of prototypes, models or spare parts for casting aluminum, bronze alloys, resins, plastics and other materials, as well as for cutting, stamping and milling parts on CNC machines taking into account tolerances, fit and conditions processing and grinding of these parts, or printing of parts and products on an industrial 3D printer, including printing with metal mixtures and compositions with different types of application of these compositions on the surface.

The design process follows your drawings, sketches or full-scale details.

A serious approach to design allows you to avoid problems at the stage of manufacturing parts and manufacturing parts from different materials and on different technological equipment. The use of modern software allows you to significantly speed up the process, creating layouts and prototypes of complex structures with a high level of detail. The resulting product is applicable to paperless production technology. Forms and formats of high-quality models of execution can immediately go to the CAM module for further translation into machine codes for CNC and 3D printers.

The obtained forms can be intended both for casting from a different number of fasteners of the form itself, and for manufacturing one-piece casting or part.

The form or model can be issued, including, in the form of STL AMF model ready to manufacture with a sufficient number of accurate polygons.

follow & contact me skype -> ygreknu twitter-> @Dzusto1

donate! if you like my models and you want more models

Issue with this design? Report a problem

Best sellers of the category Naughties


Add a comment


Would you like to support Cults?

You like Cults and you want to help us continue the adventure independently? Please note that we are a small team of 3 people, therefore it is very simple to support us to maintain the activity and create future developments. Here are 4 solutions accessible to all:

  • ADVERTISING: Disable your AdBlock banner blocker and click on our banner ads.

  • AFFILIATION: Make your purchases online by clicking on our affiliate links here Amazon or Aliexpress.

  • DONATE: If you want, you can make a donation via PayPal here.

  • WORD OF MOUTH: Invite your friends to come, discover the platform and the magnificent 3D files shared by the community!