Skip to content

KUROMI (3D Scan)

3D model description

KUROMI (3D Scan)

3D Printer : Creality 3D CR-8
3D Scanner: Sense

MV:
https://www.youtube.com/watch?list=PLlHG10g1RIDL-CW-ARqeE9QJzIGxEh85l&v=NPE9hdsNnek

FB:
https://www.facebook.com/3DPPark/

  • 3D model format: STL

Tags

Creator

Designer, Teacher, Maker

Facebook
Youtube

Share

License

CC BY NC

Similar creations


Add a comment